Jivit Novem Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Jivit Novem

[VERSE 1]
Suru kortam dis gheun Jezuchem nanv
Bori rath sarun ho dis pounk darun Devachem besanv
Mogan bhorlelem tujem kurasanv
Anv peleak bhogsunk tancho mog korunk Jezu di besanv

[Chorus 1]
Korunk anv patlau tuzo Jezu Deu kurpen tum bor maka
Hi kantteamchi vatt korit maka gath eklench sandnaka
Jiber tujench nanv khellonk Jezu hem praton anv kortam tukam
Toyar anv dukh sonsunk farikponn bhogunk ani pionk dukham

[VERSE 2]
Toyar assam anv yeunk tuje sovem
Sorgar rajeant tum maka vor Jezu jivit diun novem
Sonvsarant sandun tem kortub kaiem
Anv sorgar yeunk anvdettam Jezu jivit gheunk novem

[Chorus 2]
Kurpa dhi maka mojea Jezu vaitt boreacho kaddun anv thau
Chuk zalear moji saulli diun tuji sodanch maka fau
Tannintle nivar maka Jezu akantachea vellar sambau
Dusman chintlear gath tum di maka sath mozo rakonn tum zau
Mozo rakonn tum zau

To find lyrics to more Konkani songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *