Sadgurunatha Marathi Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Sadgurunatha

Singer: Mahesh Hiremath

[Chorus 1]
Sadgurunatha haat zodito ant nako pahu
Ukluni maniche hitguj saare vadkavana dau

[VERSE 1]
Nishidini shramasi mamhitarth tu kiti tuz shin devu
Hrudayi vasasi parinacha disasi kaise tuz pahu

[Chorus 2]
Sadgurunatha haat zodito ant nako pahu
Ukluni maniche hitguj saare vadkavana dau

[VERSE 2]
Uttirna nhave tuz upkara zari tanu tuz vaahu
Bodhuni davisi ihpar nashvar mani uthla bau

[Chorus 3]
Sadgurunatha haat zodito ant nako pahu
Ukluni maniche hitguj saare vadkavana dau

[VERSE 3]
Kon kuthil mi kavankarya mam jani kaisa rahu
Kari maz aisa nirbhay nischal sam sakala pahu

[Chorus 4]
Sadhgurunatha haat zodito ant nako pahu
Ukluni maniche hitguj saare vadkavana dau

[VERSE 4]
Azan hatbal bhramit manichi talmal kashi sahu
Nirsuni maya davi Anubhav prachiti nko pahu

[Chorus 5]
Sadhgurunatha haat zodito ant nako pahu
Ukluni maniche hitguj saare vadkavana dau

 

To find lyrics to more such songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Nishank Hoi Re Mana Marathi Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Nishank Hoi Re Mana

Nishankh Hoi Re Mana · Sadhana Sargam [Intro] Gurur Bramha Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *