Yo Moga Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Yo Moga

Introduction:
Song: Yo Moga
Lyrics: Christopher Roshan Lobo
Song by: Krisben Music
Singer: Sonia Sirsat

 

[VERSE 1]
Sodam ratim sopnnant mhojya
Yevun mhaka sotoitai
Kesant mhojya bottam posheun
Hollu vengent araytay
Galar mhojya umyancho to
Shinvor sodanch vottay
Hanv dolle ugoddn bhonvtim po’lletana
Tum khonysor nopois zatay

[Chorus 1]
Yo moga, mhojya moga
Apalipa khellunaka
Yo moga, mhojya moga
Oshem tum sotoynaka
Yeo moga, mhojya moga
Apalipa khellunaka
Yeo moga, mhojya moga
Oshem tum sotoynaka

[VERSE 2]
Jedna tuka dekhlem hanvem
Bhognnamni ughoddlem dhampnnem
Chintnank mhojya susheg na
Kallzant tujench tthannem
Avoddna dusrem kitench
Hanv tuji sangtam khorench
Vengent mhaka ghe re moga
Shabhit hanv tujye ubent

[Chorus 2]
Yeo moga, mhojya moga
Apalipa khellunaka
Yeo moga, mhojya moga
Oshem tum sotoynaka

[VERSE 3]
Duddu bhangar kitench na
Fokot moag mhozo tuka
Moro pasun sangat ditam
Utranchi mudi ghal mhaka
Tukach hanv vengent dhortam
Kallzant tujya lipun ravtam
Usvas mhozo asta poryant
Tuka sangat ditam

[Chorus 3]
Yeo moga, mhojya moga
Apalipa khellunaka
Yeo moga, mhojya moga
Oshem tum sotoynaka
Yeo moga, mhojya moga
Apalipa khellunaka
Yeo moga, mhojya moga
Oshem tum sotoynaka

 

To find lyrics to more Konkani songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *