Ghorchem Kestanv Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Ghorchem Kestanv

Song: Ghorchem Kestanv
Singer: Alfred Rose

[VERSE 1]
Zatam poi zatam poi zatam, xekim anv kazar zatam
Ankvari jivit sompoitam, gharan ek ranni addtam
Novea jivitak axetam, khoxechim sopnam sopnetam
Addtam vhoi addtam vhoi addtam, gharan eok uzvadd addtam

[Chorus 1]
Punn pai mhunnta polle puta
Kazar za punn mojexim ravonaka
Kottri korun ditam tuka
Paichem sangnem borem lagonam maka

[VERSE 2]
Pai mhunnta Maim tuji gharan, ranni assa aiz porian
Vokol ubi zatoch dharan, ranni zaunk sodteli dhiran
Avoi dogi ranniom ekach gharan, uchamboll zait somdiran
Magir vaittponn nastannam karann, ani pai put chitnachea bharan

[Chorus 2]
Kazar zatai, tum zaunk khoxi
Maim sunenchem kestaum zait zaleot doxi
Magir tokli amchi pixi
Dekun puta kuxin rav, za dadhoxi

[VERSE 3]
Pain maka sangonk nam kannim, sarki dilea sozmonnim
Aik puta tujea kananim, poi chintnachea dolleanim
Vokol zaunk sodteli rannim, rani zaunk soeg diunk zai soglleanim
Tumchem sukh rakonk zai amim, amkam sambaunk zai tumim

[Chorus 3]
Pai sangta tem aikotolom
Kazar zaun anv ghoracho raza zatolom
Voklek moje rannim kortolom
Ghorchem kestanv zaunchea adinch sompoitolom

 

To find lyrics to more Konkani songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *